Web-løsninger

Web-løsninger

Sico Data har jobbet med profesjonelle web-løsninger siden midten av 90-tallet. Vi har gjennomført hundrevis av web-prosjekter, på alle nivåer.

Den interaktive hverdagen pågår, og den fortsetter - spørsmålet er om du vil være tilstede og utnytte potensialet, eller om du ser en annen vei og håper på det beste.

Nettsteder varierer i formål, posisjon, kanalmiks og størrelse. Uavhengig av hvilken type løsning som er riktig for deg, har vi i Sico Data metoder og verktøy som sørger for at løsningen tilpasses din virksomhets mål og dine målgruppers behov. 


Begynn prosjektet med strategisk forankring

Vi tar utgangspunkt i din virksomhet når vi sammen med deg finner ut hvordan du best kan utnytte kanalen. Først må vi besvare noen sentrale spørsmål: 

Hva skal vi oppnå med satsingen? 

Hva er riktig ambisjonsnivå for den aktuelle løsningen? 

Hvordan skal vi måle resultatene? 

Det lille ekstra: brukeropplevelse

Hva gjør at vi virkelig liker et nettsted eller en tjeneste? Hva er det lille ekstra som gjør at du får lyst til å bruke tjenesten om igjen og om igjen?


Kriterier for et godt nettsted

Vi mener at et bra nettsted må tilfredsstille tre grunnleggende kriterier: 

1. Brukerbehov:

Nettstedet møter deg med funksjoner som dekker de oppgavene du må få gjort. Dermed blir dine behov som bruker ivaretatt. Teknologien er brukt med hensikt, ikke bare fordi man har muligheten. Forskning viser at å oppfylle brukerens behov er den faktoren som er viktigst for en god brukeropplevelse. 

2. Uttrykk:

Det grafiske designet oppleves som godt. Du liker det du ser, og det er kanskje både pent og litt spennende? Det visuelle uttrykket er tilpasset bruk og de som skal bruke det. Designet skal imidlertid ikke ta oppmerksomheten bort fra tjenesten eller oppleves som påtrengende. Tvert imot støtter designet opp under oppgavene du skal gjøre på nettstedet. 

3. Brukervennlighet:  

Du får til å gjøre det du trenger på nettstedet. Det er lett å finne frem til det du ønsker, og du møter ikke på uforutsette problemer. Informasjonen du finner, er lett å lese og forstå. I tillegg oppleves tjenesten som troverdig.

 

På et velfungerende nettsted er det gode førsteinntrykket varig. Det skal være like bra å bruke tjenesten etter mange gangers bruk, som for første gang. Da snakker vi om en god og vedvarende brukeropplevelse. 


Måling – kjenn dine brukere!

Hvor kommer brukerne dine fra? Hva gjør de på nettstedet ditt? For alle typer løsninger er rammeverk for måling sentralt for å lykkes: 

Det gir verdifull input i den strategiske planleggingen.

Det hjelper deg å styre realiseringen av målene du har satt deg.

Det gir informasjon om bruksopplevelsen og identifiserer problemområder.

Endringer kan forhåndstestes på et begrenset antall brukere for å se effekten av endringene før de lanseres. 


Sico Data leverer alle typer løsninger tilknyttet web:

Web-løsninger 

Publiseringsløsning 

E-handel 

Moduler 

Utvikling 

Design 

Butikkløsninger 

Søkeordoptimalisering 

Digital markedsføring


Referanser

Vi har omfattende erfaring med utvikling av webløsninger. Vi har utført hundrevis av web-prosjekter, og har pr i dag svært mange fornøyde bedriftskunder. 

KONTAKT OSS

Åge Bøe

Tel 48 00 00 03

Svein Otto Espe

Tel 48 00 00 08

Svein O. N. Solum

Tel 48 00 00 06
Sico Data AS

Besøksadresse: Tonningsgata 33, 6783 Stryn
Postadresse: Postboks 200, 6781 Stryn
Org.nr. 946 270 687

Åpningstider
Mandag – fredag 08.00 – 16.00

For generell informasjon, ta kontakt med Svein O. N. Solum